Willa Tęcza

RODO

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Willa Tęcza, ul. Nad Łomnicą 5A, 58-540 Karpacz. Inspektorem ochrony informacji jest Jolanta Czapska-Bening.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług turystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Pani/Pana dane mogą być przekazane firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.
  4. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny w pensjonacie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest Pana/Pani ochrona oraz innych Gości przebywających na terenie pensjonatu i w jego okolicy. Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności np. wypadek zapis monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas potrzebny do ich przetwarzania. Dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych czyli przez okres 6 lat.
  6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy lub usługi.
  9. Informuję, że nie podejmujmy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
  10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Scroll to Top